Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 18 sierpnia (czwartek) 2022 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wydanie opinii dotyczącej zmiany „przeznaczenia rezerwy celowej” ustalonej w budżecie gminy Gryfino Uchwałą nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2022 roku.

III. Wolne wnioski i informacje.