Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 1430

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.