Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/II - Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Gryfino za 2023 r.
 • DRUK NR 2/II - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie w 2024 roku.
 • DRUK NR 3/II - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2024 roku.
 • DRUK NR 4/II - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 5/II - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 • DRUK NR 6/II - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału ½ części niewydzielonej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na działce nr 200 w obrębie Gryfino 4, przy ul. Władysława Reymonta 12 – stanowiącego własność Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 7/II - Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.
 • DRUK NR 8/II - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4.
 • DRUK NR 9/II - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 5.
 • DRUK NR 10/II - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 • DRUK NR 11/II - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych praz Gminę Gryfino.
 • DRUK NR 12/II - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino.
 • DRUK NR 13/II - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 14/II - Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Nowym Czarnowie.
 • DRUK NR 15/II - Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2024 rok.