Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 24 maja (wtorek) 2022 r. godz. 10:30

 

 1. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. przyjęcie protokołów nr 40/22, 41/22

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. intencji powołania spółdzielni socjalnej – DRUK NR 1/LIV

 2. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zamknięcia punktu kasowego w Urzędzie Miasta I Gminy w Gryfinie - DRUK NR 2/LIV

 1.  skarga - materiał do druku nr 2/LIV,

 2. projekt uchwały – DRUK Nr 2/LIV.

 1. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 3/LIV

 2. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 4/LIV

 1. Analiza współpracy Gminy Gryfino z organizacjami partnerskimi w roku 2021, koszty uczestnictwa, inicjatywy, efekty.

 2. Wolne wnioski i informacje.