Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 maja 2022 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe
 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z XLVI sesji,
 • przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 1. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 2. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie intencji powołania spółdzielni socjalnej – DRUK NR 1/LIV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zamknięcia punktu kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - DRUK NR 2/LIV
  1. skarga - materiał do druku nr 2/LIV,
  2. stanowiska komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 3/LIV
  1. skarga – materiał do druku nr 3/LIV,
  2. stanowiska komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 4/LIV
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 8. Wolne wnioski i informacje.