Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 1400
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok.

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 3. Wolne wnioski i informacje.