Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu 29 marca 2022 r. godz. 1030
(w trybie zdalnym)

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Kasprzyk Elżbieta obecna
2.    Para Marcin obecny
3.    Pazik Marcin obecny
4.    Sanecki Marek obecny
5.    Sobczak Władysław obecny
6.    Urbański Andrzej obecny