Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 8 marca (wtorek) 2022 r. godz. 900

  1. Sprawy regulaminowe

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Zwołanie Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego poświęconej sprawie Ukrainy ( wniosek radnej – załącznik).

  3. Wolne wnioski i informacje.