Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
28 lutego (wtorek) 2022 r. godz. 1600

  1. Sprawy regulaminowe:

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmianie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (art.259 ustawy o finansach publicznych).

  3. Wolne wnioski i informacje.