Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
22 lutego (wtorek) 2022 r. godz. 1030

  1. Sprawy regulaminowe:

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino - NR 1/XLVIII.

  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

    1. ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 2/XLVIII,

    2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok - DRUK NR 3/XLVIII.

  4. Wolne wnioski i informacje.