Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 lutego 2022 r. godz. 1000
(zwołanej w zdalnym trybie obradowania)

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK NR 1/XLVIII.- uwagi i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 2/XLVIII.
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok - DRUK NR 3/XLVIII.
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
  - uwagi i zapytania.
 8. Wolne wnioski i informacje.