Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/XLVI - Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w roku 2021.

  • DRUK NR 2/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2021 roku.

  • DRUK NR 3/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1.

  • DRUK NR 4/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1.

  • DRUK NR 5/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1.

  • DRUK NR 6/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026”.

  • DRUK NR 7/XLVI - Rozpatrzenie skarg na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz w zakresie braku nowego regulaminu targowiska.

  • DRUK NR 8/XLVI - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do lokowania wolnych środków.

  • DRUK NR 9/XLVI - Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w roku 2022.