Rok 2022
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2022-05-26   Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Steklno położonego na terenie gminy Gryfino   Tak 
2022-05-20   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wszczęcie postępowania o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego    Tak 
2022-05-18   Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie informuje o planowanym zgromadzeniu: „Pierwszy Transgraniczny Marsz Równości Gryfino-Mescherin”   Tak 
2022-05-17   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Każdy może być zwycięzcą”   Tak 
2022-05-16   Decyzja Marszałka Województwa zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. - zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej inwestycji liniowej pn. „Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino”   Tak 
2022-04-29   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wszczęcie postępowania o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego    Tak 
2022-04-29   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 847 i 850 obręb Gryfino 4 w gminie Gryfino   Tak 
2022-04-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 239/5 obręb Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 113-117 w Gryfinie   Tak 
2022-04-27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 118/18 obręb Pniewo, tj. w Nowym Czarnowie nr 51   Tak 
2022-04-15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem "GSR dla Ukrainy"   Nie 
2022-04-15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Gryfino 2022"   Nie 
2022-04-06   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z 31 marca 2022 r., znak SZ. ZUZ.4.4210.383.2021.KKB udzielającej pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2022-04-01   Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 29 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej inwestycji liniowej pn. "Budowa drogi krajowej nr 31 na odcinku w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) - Gryfino"   Nie 
2022-03-31   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 239/5 obręb Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 113-117 w Gryfinie   Nie 
2022-03-31   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi"   Nie 
2022-03-31   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Rehabilitacja Amazonek"   Nie 
2022-03-31   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Przegląd Pieśni Pasyjnej"   Nie 
2022-03-30   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31   Nie 
2022-03-29   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne   Nie 
2022-03-29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 118/18 obręb Pniewo, tj. w Nowym Czarnowie nr 51   Nie 
2022-03-25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 21/137 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 109-115 w Gryfinie   Nie 
2022-03-23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 847 i 850 obręb Gryfino 4 w gminie Gryfino   Nie 
2022-03-18   OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku   Nie 
2022-03-16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na dz. nr 395 i dz. nr 434 w obr. Czepino, gmina Gryfino, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią   Nie 
2022-03-10   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026   Nie 
2022-03-08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 239/5 obręb Gryfino 5, tj. przy ulicy Łużyckiej 113-117 w Gryfinie   Nie 
2022-03-04   Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 1 marca 2022 r.   Nie 
2022-03-04   Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie informuje o planowanym zgromadzeniu: „Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych poprzez organizację Biegu Tropem Wilczym oraz wystawę IPN na temat Konspiracji Antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1956”   Nie 
2022-03-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 395 i 434 w obr. Czepino, gmina Gryfino polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią   Nie 
2022-02-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na uzupełniony wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” z siedzibą przy ulicy Piastów 9b w Gryfinie, dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/137 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy Krasińskiego 109-115 w Gryfinie   Nie 
2022-02-24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 52/18 obręb Gardno, tj. przy ulicy Niepodległości nr 7-9-11 w Gardnie   Nie 
2022-02-16   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie projektu Uchwały dotyczącego określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2022    Nie 
2022-02-15   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych   Nie 
2022-02-14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE na działkach nr 30/2 i 31 obr. Radziszewo 1, gmina Gryfino   Nie 
2022-02-11   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 8 lutego 2022 r. w sprawie podania informacji do publicznej wiadomości o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych.   Nie 
2022-02-07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zaplanowanych dodatkowo polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 226 (miejscowości: Borzym i Dołgie)   Nie 
2022-02-01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia strony, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na uzupełniony wniosek Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej nr 7-9-11 w Gardnie, dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 52/18 obręb Gardno, tj. przy ulicy Niepodległości 7-9-11 w Gardnie   Nie 
2022-01-19   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 01/2022 o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej   Nie 
2022-01-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 30/2 i dz. nr 31 w obr. Radziszewo 1, gmina Gryfino polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE   Nie 
2022-01-17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 21/137 obręb Gryfino 4 tj. przy ulicy Krasińskiego 109-115 w Gryfinie   Nie 
2022-01-13   Informacja o realizacji opłat za pośrednictwem terminali płatniczych   Tak