Plan pracy na 2022 r.

ccc
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/344/21
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

 

 

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2021.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2022r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Analiza współpracy Gminy Gryfino z organizacjami partnerskimi w roku 2021, koszty uczestnictwa, inicjatywy, efekty.

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2021.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2022.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2022.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Analiza, informacja na temat kanalizacji Gminy Gryfino oraz dalsze plany skanalizowania terenów gminnych.

Październik

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2022r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu
 2. Przygotowanie planu pracy na 2023 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.