Plan pracy na 2022 r.

ccc
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/344/21
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

 

 

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2021.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Przegląd stanu technicznego gminnych jednostek oświatowych oraz budynku Gryfińskiego Domu Kultury (komisja wyjazdowa).

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – etapy opracowań, planowane zmiany, kolejność realizacji.

Kwiecień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Szczecińska Kolej Metropolitarna – etap realizacji inwestycji (komisja wyjazdowa).

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Cmentarz Komunalny w Gryfinie – etap realizacji inwestycji (komisja wyjazdowa).

Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2021.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2021 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Lipiec

Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Inwestycja Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Jana Pawła II – etap realizacji (komisja wyjazdowa).
 3. Informacja na temat prac związanych z budową infrastruktury na osiedlu Taras Północ.

Wrzesień

 1. Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Budowa bloków w Nowym Czarnowie – etap realizacji inwestycji (komisja wyjazdowa).

Listopad

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Grudzień

 1. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu na 2023 r.
 2. Przygotowanie planu pracy na 2023 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.