Plan pracy na 2022 r.

ccc
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/344/21
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

 

 

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok

Styczeń - luty:

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2021.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 4. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.
 5. Ocena działalności Komisji Mieszkaniowej w latach 2019 - 2021.

Marzec - kwiecień:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 3. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.
 4. Kontrola Inwestycji drogowych w Gminie Gryfino w latach 2019 – 2021.

Maj - czerwiec:

 1. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino (do 15 czerwca).
 2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 5. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.

Lipiec: Przewidziana przerwa urlopowa

Sierpień - wrzesień:

 1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 4. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.
 5. Ocena kształtowania się zatrudnienia i płac w pozaoświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino w latach 2020 – 2021

Październik – listopad:

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Bieżące rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Miejską w Gryfinie.
 3. Merytoryczne przygotowanie tematyki kolejnego posiedzenia Komisji.
 4. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania przedszkoli publicznych Gminy Gryfino w latach 2020-2021.

Grudzień:

 1. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.