Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XLV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 23 grudnia 2021 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej:
    1. dyskusja,
    2. podjęcie uchwały.
  3. Wolne wnioski i informacje.