Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 8 grudnia 2021 r. godz. 1500
(w trybie zdalnym)
 

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Piasecki Jerzy nieobecny
4.    Witowska Jolanta nieobecna
5.    Wisińska Małgorzata nieobecna
6.    Zwoliński Piotr obecny