Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji na wspólnym posiedzeniu
2 grudnia (czwartek) 2021 r. godz. 815

  1. Sprawy regulaminowe:

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Wypracowanie opinii do wniosków do projektu budżetu złożonych przez radnych, kluby radnych, przedstawicieli sołectw oraz mieszkańców gminy.

  3. Wolne wnioski i informacje.