Lista obecności

Lista obecności radnych na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych 2 grudnia 2021 r.
Posiedzenie w trybie zdalnym

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland obecna
2.    Hołub Wanda obecna
3.    Jonasik Robert obecny
4.    Kasprzyk Elżbieta obecna
5.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
6.    Namieciński Tomasz obecny
7.    Para Marcin obecny
8.    Pazik Marcin obecny
9.    Piasecki Jerzy obecny
10.    Pieczyńska Magdalena obecna
11.    Polański Roman obecny
12.    Puzik Maciej obecny
13.    RomanicZ Piotr obecny
14.    Sanecki Marek obecny
15.    Sobczak Władysław obecny
16.    Trzepacz Zenon obecny
17.    Urbański Andrzej obecny
18.    Wisińska Małgorzata nieobecna
19.    Witowska Jolanta obecna
20.    Zwoliński Piotr obecny