Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok.
  • DRUK NR 2/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030.
  • DRUK NR 3/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok.
  • DRUK NR 4/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na 2022 rok.
  • DRUK NR 5/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego.
  • DRUK NR 6/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • DRUK NR 7/XLIV - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino.
  • DRUK NR 8/XLIV - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie.