Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
26 października (wtorek) 2021 r. godz. 1015

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. przyjęcie protokołu nr 33/21.

 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb - NDS za okres do 30 września 2021 r.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. ustanowienia powierzchniowego pomnika przyrody „Krzywy Las”– DRUK NR 1/XLII;

  2. zmiany Uchwały Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”– DRUK NR 2/XLII;

  3. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz na przewlekłość postępowania:

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 3/XLII,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 3/XLII.

  4. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Gryfinie przy ul. Jana Pawła II – DRUK NR 4/XLII

 4. Wolne wnioski i informacje.