Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu 26 października 2021 r. godz. 1015

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Kasprzyk Elżbieta obecna
2.    Para Marcin obecny
3.    Pazik Marcin obecny
4.    Sanecki Marek obecny
5.    Sobczak Władysław obecny
6.    Urbański Andrzej obecny