Porządek obrad


 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
22 października (piątek) 2021 r. godz. 815

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2.  przyjęcie protokołu nr 34/21.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. ustanowienia powierzchniowego pomnika przyrody „Krzywy Las”– DRUK NR 1/XLII;

  2. zmiany Uchwały Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”– DRUK NR 2/XLII;

  3. rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz na przewlekłość postępowania:

   1. skarga – materiał do DRUKU NR 3/XLII,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 3/XLII.

  4. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Gryfinie przy ul. Jana Pawła II – DRUK NR 4/XLII.

 3. Cmentarz Komunalny w Gryfinie – stopień realizacji inwestycji remontowych.

 4. Wolne wnioski i informacje.