Materiały na sesję


 

  • DRUK NR 1/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia powierzchniowego pomnika przyrody „Krzywy Las”.

  • DRUK NR 2/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”.

  • DRUK NR 3/XLII - Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz na przewlekłość postępowania.

  • DRUK NR 4/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Gryfinie przy ul. Jana Pawła II.