Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XLII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 października 2021 r. o godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia powierzchniowego pomnika przyrody „Krzywy Las”– DRUK NR 1/XLII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/221/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”– DRUK NR 2/XLII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz na przewlekłość postępowania

  1. skarga – materiał do DRUKU NR 3/XLII,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 3/XLII.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Gryfinie przy ul. Jana Pawła II – DRUK NR 4/XLII

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2021 r.

 9. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

 1. Wolne wnioski i informacje.