Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 7 października (czwartek) 2021 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  • przyjęcie protokołów nr 39/21 i 40/21.

  1. Rozpatrzenie petycji mieszkańców w sprawie naprawy i utwardzenia nawierzchni ul. Letniej w Gryfinie

  2. Wypracowanie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na przewlekłość działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie i negatywne rozpatrzenie pisma z dnia 5 maja 2021 r.

  3. Wolne wnioski i informacje.