Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 9 września (czwartek) 2021 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  • przyjęcie protokołu nr 38/21 z 9 sierpnia 2021 r.

  1. Rozpatrzenie skargi na przewlekłość działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie i negatywne rozpatrzenia pisma z dnia 5 maja 2021 r.

  2. Zapoznanie się z wnioskiem o nadanie nazwy im. Stanisława Rzeszowskiego rondu u zbiegu ulic B. Chrobrego, Grunwaldzkiej, Szczecińskiej i Flisaczej, złożonym przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej.

  3. Wolne wnioski i informacje.