Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 9 sierpnia (poniedziałek) 2021 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  • przyjęcie protokołu nr 37/21 z 7 czerwca 2021 r.

  1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pismo mieszkańca.

  2. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino. Przyjęcie propozycji rozstrzygnięcia w formie projektu uchwały.

  3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej braku działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie poprawy jakości powietrza w gminie Gryfino.

  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie.

  5. Wolne wnioski i informacje.