Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu 25 sierpnia 2021 r. godz. 830

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Namieciński Tomasz obecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Polański Roman nieobecny
6.    Urbański Andrzej obecny
7.    Wisińska Małgorzata obecna