Materiały na sesję

ccc

DRUK NR 1/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok

DRUK NR 2/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030

DRUK NR 3/XXXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu listy zmian w sieci obszarów Natura 2000