Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 5 lipca (poniedziałek) 2021 r. godz. 9.00

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zapoznanie się z gminnym zasobem mieszkaniowym – (komisja wyjazdowa).

III. Zadania i realizacja utrzymania porządku i czystości w gminie Gryfino. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (harmonogram prac, komisja wyjazdowa).

IV. Wolne wnioski i informacje