Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 1400

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2.  Wybór uzupełniający ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie

  1. przedstawienie opinii Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników,

  2. powołanie komisji skrutacyjnej,

  3. głosowanie tajne,

  4. odczytanie uchwały.

 3. Wolne wnioski i informacje.