Materiały na sesję

ccc
  • DRUK NR 12/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2021/2022.
  • DRUK NR 13/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie  nr XXXII/198/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu.
  • DRUK NR 14/XXXVII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu.