Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 7 czerwca (poniedziałek) 2021 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  1. Rozpatrzenie skargi dotyczącej braku działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie poprawy jakości powietrza w gminie Gryfino.

  2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pismo z marca 2021r.

  3. Rozpatrzenie skargi na nierówne traktowanie mieszkańców miasta i gminy Gryfino w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie.

  5. Wolne wnioski i informacje.