Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu 21 maja 2021 r. godz. 815

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.   Jonasik Robert obecny
2.   Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.   Piasecki Jerzy obecny
4.   Puzik Maciej obecny
5.   Romanicz Piotr obecny
6.   Sobczak Władysław obecny
7.   Witowska Jolanta obecna
8.   Namieciński Tomasz obecny
9.   Trzepacz Zenon obecny