Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/XXXV - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2020 rok.
  • DRUK NR 2/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok.
  • DRUK NR 3/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających gminie Gryfino oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  • DRUK NR 4/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  • DRUK NR 5/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie. (graficzny załącznik nr 1 w dużej rozdzielczości)
  • DRUK NR 6/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  • DRUK NR 7/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej.
  • DRUK NR 8/XXXV - Rozpatrzenie petycji dotyczących wyrażenia opinii w przedmiocie przeprowadzenia referendum ludowego.
  • DRUK NR 9/XXXV - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dzierżawy działki nr 83/59 w Steklnie.
  • DRUK NR 10/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.