Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
24 marca (środa) 2021 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 27/20.

 2. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2020 r. – DRUK NR 1/XXXIII.

 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2020 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 – DRUK NR 2/XXXIII.

 4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2020 r. – DRUK NR 3/XXXIII.

 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 4/XXXIII,

  2. wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gryfino – DRUK NR 5/XXXIII,

  3. zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021” – DRUK NR 6/XXXIII,

  4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2021 r. – DRUK NR 7/XXXIII.

 6. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej przeglądu opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 roku.

 7. Dokończanie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.

 8. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.

 9. Ocena wpływu zaciągania kredytów na sytuację finansową Gminy w latach 2019 – 2020.

 10. Wolne wnioski i informacje.