Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
23 marca (wtorek) 2020 r. godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołów nr 23/20 oraz 24/20.

 1. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2020 r. – DRUK NR 1/XXXIII.

 2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2020 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 – DRUK NR 2/XXXIII.

 3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2020 r. – DRUK NR 3/XXXIII.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 4/XXXIII,

  2. wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gryfino – DRUK NR 5/XXXIII,

  3. zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021” – DRUK NR 6/XXXIII,

  4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2021 r. – DRUK NR 7/XXXIII.

 5. Analiza poziomu wsparcia finansowego podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Gryfino w roku 2020.

 6. Analiza przygotowania CW Laguna do połączenia z OSiR i utworzenia jednostki budżetowej. Ocena sposobu wykorzystania dotacji z roku 2020.

 7. Wolne wnioski i informacje.