Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z: XXVIII i XXIX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2020 r. – DRUK  NR 1/XXXIII

 • uwagi i zapytania.

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2020  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 – DRUK  NR 2/XXXIII

 • uwagi i zapytania.

VI. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2020 r. – DRUK NR 3/XXXIII - uwagi i zapytania.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK  NR 4/XXXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gryfino – DRUK NR 5/XXXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2021” – DRUK NR 6/XXXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino  w 2021 r. – DRUK NR 7/XXXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XII. Wolne wnioski i informacje.