Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu 23 lutego 2021 r. godz. 900
w trybie zdalnym

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Kasprzyk Elżbieta obecna
2.    Para Marcin obecny
3.    Pazik Marcin obecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Sanecki Marek obecny
6.    Sobczak Władysław obecny
7.    Urbański Andrzej obecny