Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
na posiedzeniu 16 lutego 2021 r. godz. 1330

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Para Marcin obecny
3.    Pazik Marcin obecny
4.    Puzik Maciej obecny
5.    Sanecki Marek obecny
6.    Trzepacz Zenon obecny
7.    Wisińska Małgorzata obecna
8.    Zwoliński Piotr obecny