Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu 27 stycznia 2021 r. godz. 800
w trybie zdalnym

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Namieciński Tomasz obecny
4.    Pieczyńska Magdalena nieobecna
5.    Polański Roman obecny
6.    Urbański Andrzej obecny
7.    Wisińska Małgorzata obecna