Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 5 stycznia (wtorek) 2020 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  1.  Ponowne rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nie nadania nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4 ze względu na dodatkowe dokumenty do skargi.

  2. Rozpatrzenie wniosku do Rady Miejskiej w Gryfinie o nadanie nazwy ulicy części działki na 1312 obręb Gryfino 4, zawartego w skardze.

  3. Wolne wnioski i informacje.