Plan pracy na 2021 r.

ccc

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/238/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.                

          

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetową.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Analiza poziomu wsparcia finansowego podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Gryfino w roku 2020.

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Analiza przygotowania CW Laguna do połączenia z OSiR i utworzenia jednostki budżetowej. Ocena sposobu wykorzystania dotacji z roku 2020.

Kwiecień

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2021r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 2. Jezioro Wełtyńskie – przyczyny stałego obniżenia się poziomu wody, zagrożenia dla przyrody, turystyki, działalności gospodarczej, sposoby na zmianę niekorzystnego trendu.

Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2020.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021

Lipiec

 • Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2021.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2021.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2021r.
2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. (do dnia 10 grudnia).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie planu pracy na 2022 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji