Plan pracy na 2021 r.

ccc

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/238/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.                

          

 

 

 

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2021 rok

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Przegląd niezrealizowanych drogowych inwestycji gminnych (komisja wyjazdowa).

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Stan dróg i chodników gminnych w mieście Gryfino.

Kwiecień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Zasady i tryb najmu, dzierżawy, użyczenia majątku gminnego dla podmiotów gospodarczych. Stan aktualny i ewentualne proponowane kierunki zmian.

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Szkoła Muzyczna – stopień realizacji adaptacji budynku na potrzeby szkoły.

Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2020.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2020 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Lipiec

 • Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Ocena realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Energetyków" - wizja lokalna,przegląd projektu, dokumentacji, wydatków, wniosków aplikacyjnych oraz informacja nt. zamierzeń inwestycyjnych dotyczących Targowiska Miejskiego  w kontekście przebudowy ul. Energetyków.

Wrzesień

 1. Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2021r.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu na 2022 r. (do 15 października)
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Cmentarz Komunalny w Gryfinie – stopień realizacji inwestycji remontowych.

Listopad

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Grudzień

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok (do dnia 10 grudnia).
 2. Przygotowanie planu pracy na 2022r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji
Maciej Puzik