Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 830
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.