Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu 21 grudnia (poniedziałek) 2020 r. godz. 1200

  1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  • przyjęcie protokołu nr 26/20.

  1. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.

  2. Wolne wnioski i informacje.