Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1300

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów: Nr 22/20, Nr 24/20, Nr 25/20.

II. Ponowne procedowanie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz przewlekłe załatwianie sprawy.

III. Wolne wnioski i informacje.