Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino
    dodatkowo - mapy w dużej rozdzielczości
  • DRUK NR 2/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu położonego przy ul. Targowej 16 w Gryfinie.
  • DRUK NR 3/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego.
  • DRUK NR 4/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.
  • DRUK NR 5/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030.